Bezpečne v cestnej premávke

Bezpečne v cestnej premávke

Vo výučbe dopravnej výchovy je nápomocný zošit zo série miniLÜK Bezpečne v cestnej premávke. Myšiak Hryzo spolu s kamarátmi ukážu deťom, ako bezproblémovo zvládnuť situácie v cestnej premávke. Deti sa zábavnou formou naučia spoznávať základné dopravné značky a pravidlá pri jazde na bicykli či na korčuliach. V kombinácii s rámikom miniLÜK tvorí neoceniteľnú didaktickú pomôcku pri vzdelávaní detí predškolského a nižšieho školského veku.