Kontakt

Maquita s.r.o.
Educational Materials Distribution
Soľná 738/36
97213 Nitrianske Pravno

e-mail: maquita@maquita.sk
e-mail: info@edukacnehracky.sk

Pracovná doba: Pondelok - Piatok 8:00 – 16:00
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

tel: + 421 46 543 90 16
tel: + 421 46 544 62 28
IČO: 36316881 | DIČ: 2020078324 |IČ DPH: SK2020078324

Aktuálne informácie nájdete na maquita.sk
Facebook facebook.com/edukacnehracky
Instagram instagram.com/edukacnehracky.sk

Číslo účtu: EUR SK83 0200 0000 0026 1127 0754
BIC: SUBASKBX
VÚB a.s. Nitrianske Pravno

Číslo účtu: EUR SK94 7500 0000 0040 0232 3987
BIC: CEKOSKBX
ČSOB a.s. Prievidza

Číslo účtu: CZK 2500953237/2010
BIC: FIOZSKBA
Fio banka a.s. Žilina

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa:
tel: 032-6400109, e-mail: tn@soi.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel s.r.o. vložka 12488/R.
Zodpovedný vedúci: Ing. Marián Huba